Litt informasjon og

historie

Ballstad sett fra heia

SJØSTRAND Rorbuer ligger i

 et gammelt tradisjonelt fiskebruk på

Ballstad i Lofoten.

   Her bodde fiskere som drev Lofotfisket  vinters tid, og fiskekjøperen med sine ansatte. Fiskebruket ble drevet under firmanavnet "Johan Rist " , fra tidlig på 1900 tallet. Etter hvert overtok 2 av hans sønner den daglige driften. Og fra ca 1950 ble fiskebruket drevet under firmanavnet      "Johan Rist & Sønner ", og helt frem til i 1985 ble det drevet med fiskemottak her.

 

 I 1990 kjøpte vi (Mary Ann & Børge) stedet , som da  var i svært dårlig forfatning .  Det første vi gjorde var å rustet opp  mottaket for fisk,  så vi kunne produsere vår egen fangst, såkalt sjølproduksjon. 

 

Utsikt over Sjøstrand fra Ballstadheia

Deretter startet det møysommelige arbeidet med å ruste opp rorbuene, med tanke på utleie til turistene som kommer til Lofoten for å feriere.

Sommeren 1994 hadde vi bare 2 buer som vi leide ut, deretter ble det et langt opphold, hvor man måtte konsentrere seg om å ro fiske store deler av året.   Det er jo kystfisket man skal leve av, utleie av rorbuene startet mest som en hobby, og er fremdeles bare en hyggelig tileggsnæring.

 

   I dag har vi 10 rorbuer og 3 nye  hytter med i alt 55  sengeplasser.

Sjøstrand rorbuer er fremdeles en liten familiebedrift, med små forhold, hvor vi satser på fornøyde gjester og personlig service.

 

   Rorbuanlegget er på langt nær ferdig utbygd, vi har i fremtiden planer om videre utbygging, med blant annet fiskebutikk og kafé.

 

 

Jan-08 NYHET: Dette er nå ferdigstilt 

 

Båten "Iversen JR."  på tur til feltet

Fisketurer med egen fiskebåt " IVERSEN.JR." på 47 fot og sightseeing turer i skjærgården vil være et tilbud til våre gjester, som vi erfaringsmessig vet er meget populært.

 

   Fiskerinæringen og spesielt kystfiske har i alle år vært grunnlaget for bosettingen i Lofoten.

Ballstad er et typisk fiskevær, med lange tradisjoner som et av Lofotens største og mest aktive fiskevær.

  

 

Bu nr. 8,9 og 10 (hyttene )

I gamle dager kunne det komme flere tusen fiskere hit for å drive det eventyrlige Lofotfisket.

I 1895 var det under Lofotfisket 32.600 registrerte fiskere som fisket over 38 millioner  stk. fisk i løpet av en vintersesong, med små båter og dårlige redskaper.

   Det største kvantum som er registrert, skriver seg fra 1947, da ble det fisket 145.897 tonn, av 20.500 fiskere.

   Deltakelsen under Lofotfisket og oppfisket kvantum er sterkt redusert de senere år, eks. vis i 1992 ble det levert 42.000.tonn, og 3240 fiskere deltok.

Både deltakelsen og kvantumet har nok stabilisert seg på dette nivået de senere år.

 

 

Ungene bader v/ småbåthavna  -06 Bu nr. 1 og 2 Bu nr. 7 og 5