.

Inngang oppe i 2 etsje

Leiligheten ligger til venstre,

m/felles inngang med bu nr. 4